Nieuws
Maandag, 27 Augustus 2018
Bereikbaarheid pastoraal team
Dinsdag, 12 Juni 2018
Op bedevaart met de nieuwe pastoor
Maandag, 23 April 2018
Onthulling monument
Donderdag, 15 Maart 2018
Verlate Nieuwjaarsreceptie
Woensdag, 24 Januari 2018
Installatie pastoor Hans van Geel
Zaterdag, 22 April 2017
Buurten over brief bisschop
Woensdag, 20 Juli 2016
Op weg naar één parochie ....
Donderdag, 21 April 2016
“MEIMAAND - MARIAMAAND”
Dinsdag, 16 Februari 2016
Gebouwenplan IPV
Woensdag, 18 November 2015
Even opfrissen
Donderdag, 2 Juli 2015
DVD viering 31 mei 2015
Dinsdag, 9 Juni 2015
Sluiting meimaand 2015
Vrijdag, 28 November 2014
Overlijden pastoor Albert Damen
Woensdag, 17 September 2014
Overlijden aalmoezenier Jan Sweere
Dinsdag, 2 September 2014
13 September 2014 Open monumentendag
Vrijdag, 25 Juli 2014
Afscheid van An Elst
Donderdag, 8 Augustus 2013
Wijziging aanvang dienst
Donderdag, 27 September 2012
Oktober Mariamaand-Rozenkransmaand
Dinsdag, 28 Augustus 2012
Installatie nieuwe pastoor
Maandag, 10 Mei 2010
Concert in de Kerk van Zegge
Maandag, 19 April 2010
Programma Meimaand 2010
Dinsdag, 23 Maart 2010
Nieuwe Website gelanceerd
 


Bedevaart naar Maria

Dinsdag, 11 September 2018

Thema viering Parochiekerk H. Martinus Rucphen

Kom mee vieren - een uitnodiging - Een nieuwe kennismaking met een themaviering in de Martinuskerk in Rucphen. Vorig jaar werd door de Raad van Kerken Nederland de oorspronkelijk Engelse actie "Back to Church" geïntroduceerd. Het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen om een landelijke Back to Church-zondag te houden. Het idee achter deze actie is dat kerkgangers ....lees meer >>

Maandag, 27 Augustus 2018

Bereikbaarheid pastoraal team

Met ingang van 1 september 2018 geldt er in de tien dorpen van de regio’s Rucphen en Zundert één nieuw telefoonnummer voor de pastorale bereikbaarheid: 0620515729. Dit nummer is alleen te gebruiken bij dringende pastorale zaken, zoals het doorgeven van uitvaarten, avondwakes en crematieplechtigheden, het aanvragen van een sacrament van de zieken of een ziekenzegening. In ....lees meer >>

Dinsdag, 12 Juni 2018

Op bedevaart met de nieuwe pastoor

Mededelingen In de voetsporen van Sint Franciscus (op bedevaart met de nieuwe pastoor) Sinds 1 februari is Hans van Geel de nieuwe pastoor in de regio Zundert en Rucphen. Hij wordt ook wel de bedevaartpastoor genoemd. Vele mooie reizen heeft hij in het verleden georganiseerd. Ook dit jaar organiseert hij in samenwerking met Pelikaan Reizen een bedevaart. We gaan....lees meer >>

Maandag, 7 Mei 2018

Diocesane tiener en jongere dag , Laaiend Vuur

Op 2e Pinksterdag , maandag 21 mei 2018, vind er weer de jaarlijkse Diocesane tiener en jongere dag plaats Laaiend Vuur! Of je nu vormeling bent ,op de middelbare school zit , of studeert of werkt jij bent voor deze dag heel speciaal uitgenodigd. Laaiend Vuur is enkele jaren geleden opgezet door de jongerengroep in Roosendaal, en nog steeds wordt deze dag jaarlijks gehouden. H....lees meer >>

Maandag, 23 April 2018

Onthulling monument

Uitnodiging Onthulling en Inzegening MONUMENT VOOR ONGEDOOPT OVERLEDEN KINDEREN Zondag 29 april 2018 na de Eucharistieviering van 9.30 uur op het kerkhof in Zegge In de loop van 2017 hebben Toos en Kees van der Veeken het idee dat al lang bij hen leefde vorm gegeven. Zij wilden graag een mon....lees meer >>

Donderdag, 15 Maart 2018

Verlate Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 9 maart j.l. hielden de parochiebesturen en het pastoresteam van de regio’s Rucphen en Zundert een zogenoemde verlate nieuwjaarsreceptie. Deze vond plaats in de pastorie van de Heilige Trudoparochie te Zundert. Aanleiding voor deze feestelijke bijeenkomst, was het aantreden van de nieuwe pastoor Hans van Geel. Door zijn komst kan de samenwerking tussen de beide....lees meer >>

Woensdag, 24 Januari 2018

Installatie pastoor Hans van Geel

Door de Bisschop van Breda, Monseigneur Johannes Liesen, is per 1 februari 2018, Hans van Geel benoemd tot pastoor van de Sint Franciscusparochie Regio Rucphen. De installatieviering van pastoor Van Geel vindt plaats in de Sint Willibrorduskerk in Sint Willebrord door Vicaris Paul Verbeek op zondag 4 februari om 14.00 uur. Na afloop is er een ontmoetingsbijeenkomst in De Lante....lees meer >>

Zondag, 17 December 2017

Nieuwsbrief St. Franciscus Parochie kerst 2017

Nieuwsbrief St. Franciscus Parochie Kerst 2017

 

 

Download hier de nieuwsbrief Jaargang 1 nummer 2

Klik hier voor de nieuwsbrief st franciscusparochie kerst 2017.pdf

....lees meer >>

Zaterdag, 22 April 2017

Buurten over brief bisschop

Sint Franciscusparochie Regio Rucphen Geloofsvorming met volwassenen Parochiële gespreksavond Woensdag 10 mei 2017 Dorpshuis de Trapkes Sprundel Inloop 19.00 uur – sluiting 21.30 uur. BUURTEN OVER BRIEF BISSCHOP “Wordt andere mensen, met een nieuwe visie” (brief van Paulus aan de Christenen van Rome, hoofdstuk 12, uit vers 2) Dit is de titel van de ....lees meer >>

Woensdag, 14 December 2016

Startdocument Sint Franciscusparochie getekend

Op weg naar één parochie ....


 

Het Startdocument van de Sint Franciscusparochie Regio Rucphen is op 16 November ondertekend
Het volledige document kunt u hieronder downloaden en inzien.


Klik hier voor Startdocument Sint Franciscusparochie Regio Ruc....lees meer >>

Maandag, 30 Mei 2016

Al 40 jaar ter bedevaart naar O.L. Vrouw van Zegge

Zondag 29 mei 2016 is in de Eucharistieviering van 06.00 uur de heer Kees Kerstens gehuldigd omdat hij al 40 jaar ter bedevaart naar O.L. Vrouw van Zegge komt. Zijn moeder was in 1975 verhuisd naar een bejaarde woning en sinds 1976 kwamen zij samen naar de Eucharistieviering van 06.00 uur in de kerk van Zegge. Nadat zijn moeder was overleden heeft Kees de traditie voortgezet....lees meer >>

Woensdag, 4 Mei 2016

Dankbrief W. van Reen, pastoraal werker

Beste parochianen Vorig jaar augustus mocht ik na een mooie presentatieviering in de Heilige Trudokerk te Zundert beginnen met mijn pastorale werk ten behoeve van uw parochies rond Rucphen en Zundert. Ik heb maar kort onbekommerd kunnen genieten van deze nieuwe start. Binnen twee maanden zat ik bij mijn huisarts. Hij stuurde mij door naar de uroloog en zij stelde prostaatkank....lees meer >>

Donderdag, 21 April 2016

Notitie “Kerkelijke betrokkenheid bij het laatste afscheid”

Notitie “Kerkelijke betrokkenheid bij het laatste afscheid” Parochies binnen de gemeenten Rucphen en Zundert Inleiding De besturen van de acht parochies binnen de gemeenten Rucphen en Zundert en hun pastorale team willen met deze notitie “Kerkelijke betrokkenheid bij het laatste afscheid” aangeven welk scala van mogelijkheden er is bij het afscheid van een dier....lees meer >>

Donderdag, 21 April 2016

“MEIMAAND - MARIAMAAND”

Korte beschrijving geschiedenis parochie en kerk – kapel – pastorie In 1833 werd Zegge een zelfstandige parochie en de toen aanwezige Mariakapel werd vergroot en was vanaf toen de parochiekerk. Zegge groeide en de Mariaverering nam een grote vlucht. In 1911 is de parochiekerk tegenover de huidige kapel gesloopt en vervangen door een neogotisch gebouw naar ontwerp van arch....lees meer >>

Dinsdag, 8 Maart 2016

Oproep bestuursleden nieuwe parochie!

Per 1 januari 2017 fuseren de 5 parochies van de IPV Rucphen. Een nieuwe parochie met één parochiebestuur. Voor het nieuwe bestuur zijn bestuursleden nodig. Vanuit elke parochie van de IPV nemen mensen zitting in het nieuwe bestuur. Het is van groot belang dat ook mensen uit Zegge vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de nieuwe parochie. Heeft u ook zorgen over de kerk va....lees meer >>

Dinsdag, 16 Februari 2016

Gebouwenplan IPV

Het gebouwenplan IPV is opgenomen onder gebouwen ....lees meer >>

Woensdag, 18 November 2015

Even opfrissen

Op woensdagavond 11 november waren meer dan 30 kosters en acolieten uit de beide regio’s bij elkaar gekomen in de Sint Janskapel te Sprundel. Het doel van deze avond was om elkaar te ontmoeten en om van de pastoor uitleg te krijgen bij de achtergronden van de liturgie in het algemeen en de eucharistie in het bijzonder. Het initiatief tot deze bijeenkomst was genomen in het p....lees meer >>

Donderdag, 2 Juli 2015

DVD viering 31 mei 2015

Bij deze willen wij als parochiebestuur iedereen bedanken voor de mooie meimaand, met als laatste daarin de afsluiting welke tevens de afsluiting was van het jaar van het gebed voor het hele bisdom. Wij kijken er met veel plezier op terug. Op 31 mei zijn er professionele opnames gemaakt van de eucharistieviering. De kosten per DVD zijn € 10,00. Iemand die een DVD wil h....lees meer >>

Dinsdag, 9 Juni 2015

Sluiting meimaand 2015

Op 31 mei j.l hebben we de meimaand afgesloten. Een geweldige maand met heel veel bedevaartgangers in de vieringen en tussendoor in onze prachtige kapel. Alleen door de geweldige inzet van een grote en betrokken groep vrijwilligers is dit mogelijk geweest. Na de sluiting werden Corrie en Piet van den Oever in het zonnetje gezet omdat zij na hun inzet van ruim dertig jaar stop....lees meer >>

Dinsdag, 26 Mei 2015

Parkeren en afsluiting wegen 31 mei 2015

Tijdens de afsluiting van de meimaand op zondag 31 mei 2015, kunt op de volgende aangegeven plaatsen parkeren.

 

....lees meer >>

Donderdag, 16 April 2015

Afsluiting Jaar van het Gebed, alsmede afsluiting Meimaand 2015 in Zegge

Afsluiting Mariamaand en diocesaan Jaar van het Gebed te Zegge op zondag 31 mei 2015 Zegge is een bedevaartsoord waar jaarlijks duizenden pelgrims naar toe komen. Hoogtepunt is elk jaar de meimaand. Dagelijks wordt dan het rozenhoedje gebeden om 18.45 uur en er is in de kapel een viering om 19.00 uur. In het weekend zijn er in de kerk op zaterdag om 19.00 uur en op zondag....lees meer >>

Vrijdag, 28 November 2014

Overlijden pastoor Albert Damen

20 november 2014 overleed priester Albert Damen, emeritus pastoor van Hoogerheide in de leeftijd van 78 jaar. Albert Damen is in onze parochie pastoor geweest van 2000-2004. Nadien bleef hij in de meimaand altijd voorgaan zowel in de week in de kapel als in de weekenden in onze kerk. Hij droeg de Maria verering in Zegge een warm hart toe. We konden altijd een beroep op hem d....lees meer >>

Woensdag, 17 September 2014

Overlijden aalmoezenier Jan Sweere

Zondag 14 september 2014 is Aalmoezenier Jan Sweere overleden te Roosendaal. aalmoezenier Sweere heeft zich vele Jaren ingezet voor onze parochie Heilige Maria Boodschap, in het bijzonder voor onze Maria kapel. De dankviering voor aalmoezenier Sweere vindt plaats op dinsdag 23 september 2014 om 10.30 uur in onze parochiekerkkerk. In de Eucharistieviering met zang van het gem....lees meer >>

Dinsdag, 2 September 2014

13 September 2014 Open monumentendag

Op zaterdag 13 september is het Open monumentendag. Dit jaar zijn onze Maria Boodschap kerk, de pastorie en de kapel opgenomen in het programma. De openstelling is van 10.00 tot 17.00 uur. Dit jaar is er ook een route uitgezet met een lengte van 31 kilometer, met daarin opgenomen alle in de omgeving van Roosendaal opengestelde monumenten. Deze route kunt u per fiets of met de ....lees meer >>

Vrijdag, 25 Juli 2014

Afscheid van An Elst

Afgelopen zondag 20 juli 2014 heeft An Elst, lid van ons zangkoor Maria Boodschap op haar eigenwijze afscheid genomen als koorlid. Door lichamelijke beperkingen kon ze de wekelijkse vieringen en repetities niet meer bijwonen. De inmiddels 87-jarige An werd tijdens de viering in de kerk door Pastor Jan van Steenoven in het zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet als sopraanz....lees meer >>

Donderdag, 8 Augustus 2013

Wijziging aanvang dienst

In verband met de uitbreiding van het werkgebied van het pastoraal team heeft men in het I.P.V. Rucphen en de parochies van Rijsbergen en Zundert besloten om de aanvangstijd van de diensten in de parochies te wijzigen. In Zegge wordt vanaf 08 september 2013 op zondag de aanvangstijd 09.30 uur in plaats van 10.00 uur.....lees meer >>

Donderdag, 27 September 2012

Oktober Mariamaand-Rozenkransmaand

In de Mariakapel wordt dit jaar het Rozenkransgebed gebeden op dinsdagavond en op donderdagavond om 18.45 uur. Op dinsdagavond is er na het Rozenkransgebed een viering in de kapel. Traditie is om dagelijks het Rozenkransgebed te bidden in de oktobermaand , maar i.v.m. de slechte bereikbaarheid door de werkzaamheden rondom de kapel, dorpsplein en O.L. Vrouwestraat is besloten....lees meer >>

Dinsdag, 28 Augustus 2012

Installatie nieuwe pastoor

Met ingang van 1 september 2012 is de zeereerwaarde heer Frans Verheije door de bisschop van Breda, mgr. dr. J.W.M. Liesen, halftijds benoemd tot pastoor van de parochies H. Martinus te Rucphen, H. Martinus te Schijf, H. Willibrordus te Sint Willebord, H. Joannes de Doper te Sprundel en H. Maria Boodschap te Zegge. Daarnaast blijft hij voor de helft van de tijd werkzaam als pa....lees meer >>

Dinsdag, 14 Augustus 2012

Dankviering pastoor Norbert Schnnell dinsdag 28 augustus 2012 in H. Maria Boodschap Kerk Zegge.

Vanaf 1 september gaat Norbert Schnell zich op verzoek van Mgr. Liesen volledig bezig houden met zijn taak als rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en legt hij zijn functie van pastoor van de Regio Rucphen neer. Op dinsdag 28 augustus a.s. willen we in een bijzondere Eucharistieviering in onze kerk afscheid van hem nemen als onze pastoor. Norbert Schnell b....lees meer >>

Maandag, 5 Maart 2012

Rucphense parochies nemen deel aan de Vastenestafette

Al vele jaren wordt landelijk de vastenactie gehouden. In de tijd tussen Aswoensdag en Pasen wordt geld ingezameld voor een land waar nog steeds veel nood, veel armoede is. Dit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie naar een aantal projecten in de slopenwijken van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, een straatarm Afrikaans land waar o.a. op het vlak van gezondheidszo....lees meer >>

Vrijdag, 9 December 2011

Uniek kerstconcert ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan kerk en pastorie H.Maria Boodschap Zegge

Op zondag 11 december a.s. zal het 100 jarig bestaan van de pastorie en kerk van de R.K. Parochie H. Maria Boodschap te Zegge, feestelijk worden herdacht. Deze feestelijke dag zal aanvangen met een plechtige eucharistieviering welke muzikaal zal worden begeleid door het Gemengd Zangkoor en een afvaardiging van harmonie “ ST. Cecilia”, aanvang van deze plecht....lees meer >>

Dinsdag, 4 Oktober 2011

Symbolen helpen om het leven aan te kunnen

In mijn werk als diaken/pastor kom ik vaak op bezoek bij een van onze parochianen in wiens leven symboolhandelingen een grote plaats innemen. Zo heeft zij bv. 6 kleine stenen vogeltjes op een rijtje voor een raam staan. Die vogeltjes staan gelijk aan het aantal kinderen die ze heeft. Wanneer er iets is met een van de kinderen, bv. een operatie, een sollicitatie of een ander bij....lees meer >>

Maandag, 2 Mei 2011

Weer een devoot en indrukwekkend begin van de meimaand in Zegge

ZEGGE - ‘Gekomen is uw lieve mei’ , zo werd uit volle borst meegezongen tijdens de drie kerkdiensten in Zegge. Zondag 1 mei stond in het dorp weer geheel in het teken van Maria. Het hele jaar door zal de kapel open zijn, maar de meimaand blijft voor de pelgrim toch iets bijzonders . Een maand lang zullen honderden bedevaartgangers ‘Ons Lief Vrouwke’ van de Zeg bezoeke....lees meer >>

Maandag, 2 Mei 2011

Concert in de H.Maria Boodschap Kerk te Zegge

Op 15 mei 2011 verzorgt Marie Christien weer een concert in onze parochiekerk, met als thema "Met een knipoog naar Maria". De toegangsprijs is € 7,50. Een thema wat mooi aansluit bij de meimaand in Zegge. Deze middag zal zij worden bijgestaan door een zeer jong talent uit Zegge, Gijs van Oosterhout. Verder zal het kinderkoor van basisschool Mariadonk ....lees meer >>

Maandag, 11 April 2011

Maand mei zal altijd het uithangbord van Zegge zijn

ZEGGE - Nog een paar weken. Dan verandert het doorgaans zo rustige kerkdorp Zegge weer voor ��n maand in een bedevaartsoord. Duizenden pelgrims houden in de meimaand een traditie in stand met een bezoek aan de Mariakapel en parochiekerk de Heilige Mariaboodschap. Met die drukke maand in zicht zijn vrijwilligers gisteren begonnen met de traditionele voorbereidin....lees meer >>

Maandag, 10 Mei 2010

Concert in de Kerk van Zegge

Op maandag 24 mei 2010 verzorgt Marie-Christien samen met het jeugdkoor Roosendaal een schitterend concert in de kerk. Het concert - met een knipoog naar Maria - staat in het teken van de meimaand. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de kerk. Kaarten zijn te koop bij: De Bloemisterij, Heesterbosstraat 3 in Zegge Spar Bouman, O.L. Vrouwestraat 150 in Zegg....lees meer >>

Maandag, 19 April 2010

Programma Meimaand 2010

Het programma voor de meimaand 2010 is nu definitief bekend. Voor het complete programma zon-en feestdagen klik hier -->> Voor de bedevaarten op weekdagen klik hier -->> ....lees meer >>

Dinsdag, 23 Maart 2010

Nieuwe Website gelanceerd

Vandaag op Dinsdag 23 Maart 2010 is de nieuwe Website van Parochie Maria Boodschap online gegaan. Na 5 jaar met de oude site te hebben gewerkt werd het tijd om deze in een nieuw jasje te steken. Wij wensen U veel plezier en hopen dat u de nodige informatie kunt vinden.....lees meer >>