Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Het Bestuur

Het parochiebestuur is belast met een groot aantal gevarieerde taken, zoals b.v. de juridische en materiële zaken, de vertegenwoordiging van de parochie naar buiten en stimulering van de vele vrijwilligers in de parochie.
Tevens is het bestuur vertegenwoordigd in het I.P.V. bestuur door de vice-voorzitter en een bestuurslid.
Het bestuur komt eenmaal per maand in vergadering bijeen en voorts zo vaak dit noodzakelijk is

Voorzitter drs Frans Verheije
Vice voorzitter Helen van Oosterhout-Verhoeven
Secretaris José van Hest-Bartels
Administrateur Piet van den Oever
Deskundige voor de gebouwen Mathee Vergouwen 
E-mailadres: bestuur@mariaboodschap-zegge.nl