Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Communie

Eerste Heilige Communie voorbereidingen

In de Eucharistieviering is de gelovige gemeenschap verenigd rond het altaar van de Heer. Daar horen de kinderen ook bij. Daarom worden ze uitgenodigd om rondom hun 8e jaar volledig aan deze viering deel te nemen, dus ook de H. Communie te ontvangen. Hun Eerste Communie wordt traditiegetrouw bijzonder gevierd. De eerst verantwoordelijken voor de geloofsopvoeding van kinderen zijn de ouders. Wat christen-zijn in het dagelijks leven betekent en welke plaats het regelmatig samenkomen om de Eucharistie te vieren daarin heeft, zullen kinderen allereerst thuis moeten ervaren.

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de parochie. De ouders van de communicanten worden hierbij actief betrokken en we mogen ook gebruik maken van de diensten van de scholen.
Een ouderavond opent de voorbereidingstijd. De kosten voor de communie bedragen € 100,00 als het gezin géén lid is van het parochiefonds.

Als uw zoon/dochter geen school in onze parochie bezoekt, dan is hij/zij te allen tijde welkom om zich op de Eerste Heilige Communie mede voor te bereiden dan wel dit Sacrament te ontvangen.
©2009 - 2019 | secretariaat@mariaboodschap-zegge.nl | Webdesign & Hosting by: SD Internet Solutions