Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Doop

Doop voorbereidingen

Het doopsel is één van de initiatiesacramenten ( inwijdingssacramenten ) van de Kerk.
Door het Doopsel wordt de dopeling opgenomen in het leven van God en in de gemeenschap van de plaatselijke kerk.
Daarom willen gelovige ouders hun kind laten dopen, om het zo ook op de weg te zetten van Jezus Christus.

In de regio Rucphen, waar onze parochie onder valt, is er een gezamenlijke doopvoorbereiding op de doopviering.
Deze voorbereiding gebeurt in Rucphen ( centrale plek van de regio ) op de pastorie.
Ouders die hun kind willen laten dopen in Zegge, worden ook uitgenodigd deel te nemen aan twee regionale doorvoorbereiding avonden.
Deze worden begeleid door de regionale doopwerkgroep waarvan de pastor deel uit maakt. Ouders van de dopelingen komen dan uit de verschillende parochies bij elkaar om te praten en voorgelicht te worden op het sacrament van de doop. Ouders dienen ruim tevoren zich bij de secretariaten van hun eigen parochie aan te melden.
Deze zullen de ouders een formulier meegeven welke zij moeten invullen, alvorens dit naar de contactpersoon van de regionale werkgroep gaat.
Zij krijgen dan vervolgens een brief toegestuurd wanneer zij worden verwacht voor de voorbereiding.
Eenmaal per maand wordt er in de parochie gedoopt.

Van de ouders wordt verwacht dat zij met elkaar een doopboekje maken.Het materiaal, teksten enz. wordt tevoren aangeleverd. Hier ontstaat dan reeds gemeenschap.
Want dopen is niet alleen maar een familie gebeuren. De dopeling krijgt 1 peter en/of 1 meter. Hun taak is het om de dopeling bij te staan opdat het een christelijk leven leidt in overeenstemming met het doopsel. De peetouders dienen katholiek te zijn, het vormsel hebben ontvangen en de eerste Communie hebben ontvangen.
De minimumleeftijd is 16 jaar. Het geloof waarin zij moeten voorgaan, dienen zij ook zelf te beleven. De vader en de moeder van de dopeling kunnen geen peter of meter zijn. De kosten voor een doop bedragen € 100,00, als men géén lid is van het parochiefonds.

Dopelingen van buiten de parochie

Het kerkelijk wetboek bepaalt dat het sacrament van het doopsel wordt gevierd in de parochiekerk waartoe de ouders behoren.
Behoren tot een parochie wil zeggen: