Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Huwelijk / Jubilea

Het sacrament van het huwelijk en huwelijksjubilea.

Door het uitspreken van de belofte van trouw aan elkaar ten overstaan van de kerkgemeenschap, dienen man en vrouw elkaar het sacrament van het Huwelijk toe. Een priester of diaken is hierbij als getuige namens de kerk aanwezig.
De liturgie wordt in onze parochie gevierd volgens de richtlijnen van de Katholieke Kerk.
In de regio Rucphen, waar onze parochie onder valt, is er een regionale werkgroep “Huwelijksvoorbereiding”.
Aanstaande bruidsparen die een kerkelijk huwelijk willen aangaan, worden geruime tijd tevoren met meerdere aanstaande bruidsparen voorbereid op het sacrament van het huwelijk.
Deze gezamenlijke voorbereiding vindt plaats op de pastorie in Rucphen.

Aanmeldingen geschiedt via het secretariaat van de parochie. Een formulier moet worden ingevuld, waarvan een exemplaar naar de werkgroep gaat en één naar de pastor en één naar het regionale secretariaat.
Vervolgens krijgt u via de werkgroep een brief waarin de data vermeld zijn van de voorbereiding op uw kerkelijk huwelijk.
U wordt dan uitgenodigd om twee bijeenkomsten ( avonden ) mee te doen. Er volgt ook een kenninmakingsgesprek met de priester die voorgaat in de huwelijksdienst. Ook wordt er van het aanstaande bruidspaar verwacht, in overleg, een liturgieboekje te maken. Het materiaal verkrijgt u via de werkgroep. Echter, dit is niet verplicht.
Tekstboekjes worden pas gedrukt na inzage door de pastoor. We streven er naar dat de koren van de parochie de huwelijksviering verzorgen. Mocht dit onverhoopt op bezwaren stuiten dan is een alternatief denkbaar.
De kosten voor een Huwelijksmis bedragen € 598,00 indien men géén lid is van het parochiefonds.

Jubileum

Het is zeker ook zinvol om bij de viering van een jubileum of een andere feestelijke gelegenheid, ook tijd vrij te maken voor een dankend en biddend samenzijn. Als men dat wil doen in een speciale viering, is het aan te raden daarvoor tijdig een afspraak te maken.
De kosten voor een Jubileumdienst bedragen € 300,00 indien men géén lid is van het parochiefonds.
Als men wel lid is van het parochiefonds en men voldoet aan de minimum bijdrage dan zijn er aan deze diensten geen kosten verbonden.