Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Mededelingen

Dopen

Zondag 17 december om 10.45uur wordt door het H doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Luc van Hest, Luc is het zoontje van Pieter van Hest en Saskia Aanraad

Collecte

Zondag 17 december is er een tweede collecte de Adventscollecte

Kerstgave

Zoals elk jaar willen wij dit jaar weer een beroep op u doen voor de Kerstgave. Deze bijzondere gave wordt gebruikt voor de verwarming van de kerk. De enveloppe voor deze Kerstgave ontvangt u samen met de Nieuwsbrief en Kerstwens en kunt u in een van de vieringen in de kerk met Kerstmis afgeven of bezorgen op de pastorie. Bij voorbaat dankt de parochiekerncommissie u heel hartelijk voor uw gave die ons allen warmte brengt.

Openstelling van de kerk

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag zal de kerk geopend zijn tot 13.00 uur voor het te bezichtigen van de kerststal

Aanleveren Misintenties rond Kerstmis

De Bode verschijnt rondom de feestdagen op woensdag 20 december, en de editie van woensdag 27 december vervalt dit is een speciale editie en worden er geen kerkberichten opgenomen. Het is echter de bedoeling om de kerkberichten rondom Kerst en Oud en Nieuw te laten verschijnen in de Bode van 20 december (dit zijn dan de vieringen t/m woensdag 3 januari). De intenties voor de feestdagen van Kerst en Oud en Nieuw kunt U opgeven voor 17 december. De later bij ons ingeleverde intenties kunnen niet meer worden opgenomen in de Bode

Achterdeur

In verband met het warm houden van de kerk zal vanaf komende zondag 26 november de achterdeur voor een aantal maanden gesloten blijven. Er kan gebruik gemaakt worden van de zij-ingang.

Plaatsengeld

Het plaatsengeld in onze parochie bedraagt Euro 1,00. In dit bedrag is ook inbegrepen de kosten van het wekelijkse misboekje.

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur. Men kan in het parochiesecretariaat terecht voor allerlei parochiële zaken; zoals het inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen die de parochie betreft. Bereikbaar onder telefoonnummer 0165-534905

Boodschappen en misintenties

Boodschappen en misintenties kunnen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt. De misintenties worden in de bode geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld “Misintentie” in de brievenbus van de Pastorie. De kosten voor een misintentie zijn € 10,50