Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Mededelingen

Vastenmaaltijd

Ieder jaar houden wij, leden van de diaconie in samenwerking met Caritas in de vastentijd een vastenmaaltijd. Deze zal dit jaar plaatsvinden op 27 maart 2019. Aanvang van de maaltijd is om 17.30 uur in de Pastorie. Het is dit jaar voor de tiende keer dat de jongens en meisjes van groep 8 komen helpen. Het goede doel is een schoonwaterput in het dorp Dogondoutchi in de Sahel in Afrika aan de rand van de Sahara. Kosten van de maaltijd bepaald uzelf. U kunt zich opgeven voor 22 maart via telefoon: 0165-549271 of via de mail: mienslooters@home.nl U bent van harte welkom.

Sluiting achterdeur

In verband met de koude periode die aanbreekt en het warm houden van de kerk zal vanaf volgende week de achterdeur voor een aantal maanden gesloten blijven. Via de zij ingang heeft u toegang tot de kerk.

Plaatsengeld

Het plaatsengeld in onze parochie bedraagt Euro 1,00. In dit bedrag is ook inbegrepen de kosten van het wekelijkse misboekje.

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Men kan in het parochiesecretariaat terecht voor allerlei parochiële zaken; zoals het inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen die de parochie betreft. Bereikbaar onder telefoonnummer 0165-534905

Boodschappen en misintenties

Boodschappen en misintenties kunnen tot en met zondag telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt. De misintenties worden in de bode geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld “Misintentie” in de brievenbus van de Pastorie. De kosten voor een misintentie zijn € 10,50