Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Mededelingen

Gedachtenis mis

Zondag 22 oktober om 9.30 uur wordt er in onze kerk van Heilige Maria Boodschap een viering gehouden ter nagedachtenis aan de overleden pastores van Zegge. Aansluitend zal er koffie en thee worden geschonken in samenwerking met de Caritasvereniging en zal er een expositie zijn, welke tot stand is gekomen met hulp van de Heemkundekring “Den Lande van Zegge”. Wij nodigen een ieder van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Collecte

Zondag 22 oktober is er een tweede collecte deze is bestemd voor wereld missie dag.

Allerheiligen-Allerzielen

Zondag 29 oktober om 09.30 uur wordt in onze parochiekern het Hoogfeest van Allerheiligen gevierd in een Woord- en Communieviering, voorganger diaken Jan van Steenoven en zang van het gemengd zangkoor. Donderdag 2 november vieren we Allerzielen in onze parochiekern. Om 19.00 uur is er een viering van Woord- en Gebed waarin Diaken Jan van Steenoven voorgaat met zang van het gemengd zangkoor. Met Allerzielen herdenken we alle overledenen. We noemen de namen van de overledenen waarvan we dit jaar afscheid namen in een uitvaart of avondwake in onze kerk en steken voor hen een lichtje aan. Op het einde van de viering mogen de nabestaanden het gedachteniskruisje mee naar huis nemen. De werkgroep Diaconie nodigt de nabestaanden uit om na de viering in de pastorie samen te komen.

Oktobermaand "Mariamaand"

In de maand oktober zal er in de kapel iedere dinsdag voor aanvang van de kerkdienst om 18.45 uur een rozenkransgebed worden gebeden.

Plaatsengeld

Het plaatsengeld in onze parochie bedraagt Euro 1,00. In dit bedrag is ook inbegrepen de kosten van het wekelijkse misboekje.

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur. Men kan in het parochiesecretariaat terecht voor allerlei parochiële zaken; zoals het inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen die de parochie betreft. Bereikbaar onder telefoonnummer 0165-534905

Boodschappen en misintenties

Boodschappen en misintenties kunnen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt. De misintenties worden in de bode geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld “Misintentie” in de brievenbus van de Pastorie. De kosten voor een misintentie zijn € 10,50