Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Mededelingen

Overlijden

Zondag 19 mei 2019 is te Roosendaal overleden Kees Jacobs echtgenoot van Ria van Vlimmeren. De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden op zaterdag 25 mei 2019 om 10.30 uur in de parochiekerk H. Maria Boodschap te Zegge waarna crematie in het crematorium Zegestede te Roosendaal

Collecte

Zaterdag 25 mei 2019 en zondag 26 mei 2019 wordt in alle vieringen gecollecteerd voor Caritas. Donderdag 30 mei 2019 wordt in alle vieringen gecollecteerd voor het onderhoud van kerk en kapel.

Dopen

Zondag 26 mei 2019 om 12.00 uur wordt in de kerk door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Kian Antonissen, zoontje van Mario Antonissen en Patricia van Nijnatten

Plaatsengeld

Het plaatsengeld in onze parochie bedraagt Euro 1,00. In dit bedrag is ook inbegrepen de kosten van het wekelijkse misboekje.

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Men kan in het parochiesecretariaat terecht voor allerlei parochiële zaken; zoals het inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen die de parochie betreft. Bereikbaar onder telefoonnummer 0165-534905

Boodschappen en misintenties

Boodschappen en misintenties kunnen tot en met zondag telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt. De misintenties worden in de bode geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld “Misintentie” in de brievenbus van de Pastorie. De kosten voor een misintentie zijn € 10,50