Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

terug   

Overlijden aalmoezenier Jan Sweere

Zondag 14 september 2014 is Aalmoezenier Jan Sweere overleden te Roosendaal.
aalmoezenier Sweere heeft zich vele Jaren ingezet voor onze parochie Heilige Maria Boodschap, in het bijzonder voor onze Maria kapel.
De dankviering voor aalmoezenier Sweere vindt plaats op dinsdag 23 september 2014 om
10.30 uur in onze parochiekerkkerk. In de Eucharistieviering met zang van het gemengd koor gaat priester Hans de Kort voor met assistentie.

Geplaatst op: Woensdag, 17 September 2014