Nieuws
Donderdag, 11 Juli 2019
Procedure doop aanmelding
Maandag, 27 Augustus 2018
Bereikbaarheid pastoraal team
Dinsdag, 12 Juni 2018
Op bedevaart met de nieuwe pastoor
 


Bedevaart naar Maria

terug   

Afsluiting Jaar van het Gebed, alsmede afsluiting Meimaand 2015 in ZeggeAfsluiting Mariamaand en diocesaan Jaar van het Gebed te Zegge op zondag 31 mei 2015
Zegge is een bedevaartsoord waar jaarlijks duizenden pelgrims naar toe komen. Hoogtepunt is elk jaar de meimaand. Dagelijks wordt dan het rozenhoedje gebeden om 18.45 uur en er is in de kapel een viering om 19.00 uur. In het weekend zijn er in de kerk op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 6.00, 8.00 en 10.00 uur eucharistievieringen.
De periode van 18 oktober 2014 tot en met 31 mei 2015 staat in het Bisdom van Breda in het teken van het Jaar van het Gebed. Het jaar begon met de diocesane bedevaart naar Polen en eindigt op 31 mei met een viering in de Noord-Brabantse bedevaartplaats Zegge.
Bisschop Liesen over het jaar van het gebed: “Ons gebed is de uitdrukking van onze band met God. We hopen dat het Jaar van het Gebed een impuls mag zijn voor onze parochies als biddende gemeenschappen. “Bidden is iets voor elke dag en een teken van onze vertrouw volle omgang met God. Gebed maakt geloofsverdieping mogelijk, en gebed leidt ook tot een verdieping van naastenliefde en diaconale inzet.”

Programma op zondag 31 mei voor jong en oud
Op zondag 31 mei worden in de parochie van de H. Maria Boodschap te Zegge zowel de Mariamaand als het diocesaan Jaar van het Gebed afgesloten. Om 9:45 uur is er Rozenkransgebed. Aansluitend om 10:00 uur is mgr. Liesen de celebrant in de hoogmis. Tijdens de viering is er een kindernevendienst (4 -12 jaar) en opvang voor de allerkleinsten.
Na de eucharistieviering is er een processie met het Allerheiligste door het dorp Zegge. De processie wordt afgesloten bij de kapel op het Dorpsplein.
Tussen circa 12.15 uur en 13.30 uur is er gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting op het Dorpsplein.
In de grote zaal van gemeenschapshuis “De Nieuwenbergh” is er om 13.30 uur een prachtige voorstelling van “de Zandtovenaar”. Een bijzonder spektakel waarbij iedereen, zowel jong als oud van harte welkom is (zie ook http://www.zandkunstenaar.nl/).
 
Na de voorstelling van de Zandkunstenaar spreekt de bisschop een kort woord.
Als afsluiting worden rond 14.45 uur rozenkransen - gemaakt van ballonnen - opgelaten op het Dorpsplein te Zegge.
Zoals uit programma blijkt, is deze dag ook zeer geschikt voor gezinnen met (jonge) kinderen. Zij zijn dan ook van harte uitgenodigd.

Alle parochies uit Bisdom Breda vertegenwoordigd
Voor de diverse activiteiten is iedereen vanuit het gehele bisdom Breda en ook daarbuiten van harte welkom. De bisschop stelt het erg op prijs als tijdens de eucharistieviering vanuit elke parochie van het bisdom Breda een kaars wordt geplaatst. Daarmee wordt de verbondenheid tussen alle parochies binnen het bisdom gesymboliseerd. U kunt de kaars meenemen als u naar de viering komt. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn bij de viering, dan kunt u de kaars ook vooraf (laten) afgeven bij de parochie van de H. Maria Boodschap te Zegge of via vicariaat Middelburg (Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE te Bergen op Zoom; E Vic.Middelburg@bisdombreda.nl) of Vicariaat Breda (Veemarktstraat 48, 4811 ZH te Breda T 06 30538290 E Vic.Breda@bisdombreda.nl).

Meer informatie
Voor meer informatie over de activiteiten in de meimaand in Zegge kunt u terecht op de website: https://www.mariaboodschap.nl
Ook kunt u contact opnemen met mevrouw José van Hest-Bartels via 0165-536695
Voor nadere informatie over de afsluiting van het Jaar van het Gebed kunt u contact opnemen met mevrouw Hanneke Oomen van het Bisdom Breda via: 076 5223444 (ochtenden) of bisdom@bisdombreda.nl.

Wij verzoeken u de bijgevoegde posters en dit bericht op een goed zichtbare plaats in uw kerk/parochiecentrum op te hangen. Dank u wel

Geplaatst op: Donderdag, 16 April 2015