Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

terug   

Thema viering Parochiekerk H. Martinus Rucphen

Kom mee vieren - een uitnodiging -
Een nieuwe kennismaking met een themaviering in de Martinuskerk in Rucphen.
Vorig jaar werd door de Raad van Kerken Nederland de oorspronkelijk
Engelse actie "Back to Church" geïntroduceerd. Het weekend van 15 en
16 september is uitgekozen om een landelijke Back to Church-zondag
te houden. Het idee achter deze actie is dat kerkgangers in hun eigen
omgeving mensen vragen om een keer mee te gaan naar de kerk.
Op a.s. zondag16 september om 9.30 uur is er in de Martinuskerk in Rucphen
in het kader van de Vredesweek een themaviering waarvoor onze geloofsgemeenschap
iedereen van harte wil uitnodigen. Het St. Ceciliakoor en Zanggroep Rucphen
verlenen hieraan hun medewerking. Het is wellicht een goed moment om
familieleden, vrienden en kennissen uit te nodig om mee te gaan naar
deze viering.
Wij hopen u te ontmoeten.
Werkgroep themavieringen Parochiekern H. Martinus Rucphen

Geplaatst op: Dinsdag, 11 September 2018