Nieuws
Donderdag, 11 Juli 2019
Procedure doop aanmelding
Maandag, 27 Augustus 2018
Bereikbaarheid pastoraal team
Dinsdag, 12 Juni 2018
Op bedevaart met de nieuwe pastoor
 


Bedevaart naar Maria

terug   

Rucphense parochies nemen deel aan de Vastenestafette

Al vele jaren wordt landelijk de vastenactie gehouden. In de tijd tussen Aswoensdag en Pasen wordt geld ingezameld voor een land waar nog steeds veel nood, veel armoede is.
Dit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie naar een aantal projecten in de slopenwijken van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, een straatarm Afrikaans land waar o.a. op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs nog heel veel achterstand is.
De Rucphense parochies willen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Enerzijds geld inzamelen, anderzijds informatie verschaffen over het doel van de Vastenactie 2012.
In de verschillende parochies worden de vastenzakjes rondgebracht die bv. in de brievenbus van de parochiesecretariaten gegooid kunnen worden. U kunt uw gift ook overmaken, informatie daarover is te vinden in de vastenzakjes.

Viering
Op 11 maart a.s. zal de zondagviering in de Maria Boodschapkerk in Zegge in het teken staan van de Vastenactie. De zanggroep Melody is samen met de pastores de dienst aan het voorbereiden. Na afloop van de viering is er een koffiestop waarbij de leden van de zanggroep met de bezoekers in gesprek gaan over de Vastenactie.

Vastenmaaltijd
Op 14 maart wordt in de pastorie van Zegge een vastenmaaltijd gehouden. Samen met de vormelingen van dit jaar zal de werkgroep Diaconie Zegge deze maaltijd voorbereiden. Kosten van deelname: een vrije gift. Opgave voor deze activiteit, waaraan eenieder die wilt kan deelnemen, bij Mien Slooters, pastor Jan van Steenoven of bij het secretariaat van de parochie dat op dinsdagmorgen geopend is.

Workshop
Op 27 maart wordt er vanaf 20.00 uur een workshop gehouden in de Hoge Dries in Schijf. Thema van de bijeenkomst is de Zeven Werken van Barmhartigheid. Door medewerkers van het bisdom Breda zal een presentatie verzorgd worden rond het nieuwe hongerdoek ‘God onder ons, de werken van barmhartigheid’. Het doek is gemaakt door de Togolese kunstenaar Sokey Edorh. In deze bijeenkomst gaan we kijken naar het doek met behulp van een powerpoint, diverse oefeningen en spirituele teksten. Ook komt aan bod wat barmhartigheid betekent in de drieslag zien, bewogen worden en in beweging komen. Tenslotte wordt een relatie naar de veertigdagentijd gelegd. Opgave via de parochiesecretariaten of via de pastores van de vijf Rucphense parochies.

De opbrengst van de activiteiten gaat naar de landelijke organisatie. Alle activiteiten, waaraan deelgenomen kan worden door de parochianen van alle Rucphense parochies, zijn aangemeld voor de Vastenestafette van het bisdom Breda (zie: www.bisdombreda.nl onder de kop projecten).

Geplaatst op: Maandag, 5 Maart 2012