Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Parochie berichten

Vrijdag

15 december 2017

Kerstviering KBO in de Nieuwenberg

11.00 uur

Woord- en Communieviering

 

Voorganger

Diaken J. van Steenoven

 

Koor

Gemengd Zangkoor

 

Intentie

 

 

Voor overleden leden KBO

Zondag

17 december 2017

3e zondag van de advent

09.30 uur

Woord-  en Communieviering

 

Voorganger

Diaken J. van Steenoven

Koor

Gemengd Zangkoor

Intentie

Gertruda Willemse weduwe van  Johannes van de Vleut

Overleden ouders  Kees Coppies en Nelly Koremans

Dinsdag

19 december  2017

Kerstviering Steunpunt “Mariavaart

10.30 uur

Woord- en Communieviering

 

Voorganger

Diaken J. van Steenoven

 

19.00 uur

Eucharistieviering

 Kapel

Voorganger

Pastoor J. Voeten

Intentie

Voor allen die in zieken-,  verzorg-  en verpleeghuizen verblijven

Zondag

10 december 2017

2e zondag van de advent

09.30 uur

Woord-  en Communieviering

 

Voorganger

Diaken J. van Steenoven

Koor

Gemengd Zangkoor

Intentie

Aalmoezenier J. Sweere

Dinsdag

12 december  2017

 

19.00 uur

Eucharistieviering

 Kapel

Voorganger

Pater van Broekhoven

Intentie

Maria van Oers weduwe van  Johannes van Overveld namens goede kennissen

Gedenken wij in onze gebeden

Wim de Bont  echtgenoot van  Ria van der Vorst

Vrijdag

15 december 2017

Kerstviering KBO in de Nieuwenberg

11.00 uur

Woord- en Communieviering

 

Voorganger

Diaken J. van Steenoven

 

Koor

Gemengd Zangkoor

 

Intentie

Voor overleden leden KBO