Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Parochie berichten

Zondag

21 juli 2019

16e zondag door het jaar

09.30 uur

Woord- en communieviering

 

Voorganger

Pastoraal werker R. van Sambeek

 

Koor

Gemengd zangkoor

 

Intenties

 

 

Net Bartels echtgenote van Paul Tak vanwege jaargetijde

Aalmoezenier Jan Sweere

Herstel van een ziekte

Bertus Bartels echtgenoot van Fien Lauwerijssen

Overleden familie Bartels en familie Lauwerijssen

Dinsdag

23 juli 2019

 

19.00 uur

Eucharistieviering

Kapel

Voorganger

Pastoor H. van Geel

 

Intenties

 

 

Jaargetijde Antonius van Overveld echtgenoot van Anna Antonia Rockx en zoon Johannes


 

Zondag

  14 juli 2019

15e zondag door het jaar

09.30 uur

  Woord- en communieviering

 

Voorganger

  Pastoraal werker R. van Oorschot

 

Koor

  Gemengd zangkoor

 

Intentie

 

 

Voor allen die in zieken-, verzorg- en verpleeghuizen verblijven

Dinsdag

  16 juli 2019

 

19.00 uur

  Woord- en communieviering

Kapel

Voorganger

  Diaken J. van Steenoven

 

Intentie

 

 

Voor allen die in zieken-, verzorg- en verpleeghuizen verblijven

Gedenken wij in onze gebeden

Fien Huijskens weduwe van Toon Verstraten