Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Parochie berichten

Zondag              24 maart 2019   3e zondag in de veertigdagentijd

09.30 uur           Woord- en Communieviering

Voorganger         Pastoraal werker W. van Reen

Koor                   Zanggroep Melody

Intenties

Corrie Balemans-de Jong vanwege verjaardag

Aalmoezenier Jan Sweere

Overleden ouders Laurentius Mol en Maria Naalden

Toon Verstraten echtgenoot van Fien Huijskens wegens sterfdag

Dinsdag             26 maart 2019 

19.00 uur           Woord- en Communieviering           Kapel

Voorganger         Pastoraal werker G. Damen

Intenties

Maria Francisca Johanna van Oers weduwee van Johannes van Overveld vanwege verjaardag

Anna Antonia Rockx weduwe van  Antonius van Overveld, en zoon Johannes vanwege verjaardag

Zondag              17 maart 2019 2e zondag in de veertigdagentijd

09.30 uur           Woord- en Communieviering

Voorganger         Diaken J. van Steenoven

Koor                   Gemengd Zangkoor

Intenties

Jaargetijde Jacobus Verstraten echtgenoot van Cornelia Vroegrijk

Jaargetijde Petronella Verstraten

Dinsdag             19 maart 2019 

19.00 uur            Woord- en Communieviering               Kapel

Voorganger          Diaken J. van Steenoven

Intenties

Maria Francisca Johanna van Oers weduwe van Johannes van Overveld vanwege verjaardag

Overleden ouders Roosenburg-Aalders vanwege jaargetijde en verjaardagen

Anna Antonia Rockx weduwe van Antonius van Overveld en zoon Johannes vanwege verjaardag

Gedenken wij in onze gebeden

Tonnie de Weert echtgenote van Piet Dekkers