Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Parochie berichten

Zondag

22 oktober 2017

29e zondag door het jaar Wereld missiedag

09.30 uur

Woord- en communieviering

 

Voorganger

Diaken J. van Steenoven

Koor

Gemengd Zangkoor

Intentie

Ter nagedachtenis van de overleden pastores van Zegge  

Dinsdag

24 oktober 2017

 

18.45 uur

Rozenkransgebed

Kapel

aansluitend

Woord- en communieviering

 

Voorganger

Pastoraal werker R. van Sambeek

Intentie

voor allen die in zieken-,  verzorg-  en verpleeghuizen verblijven

Zondag

15 oktober 2017

28e zondag door het jaar

09.30 uur

Woord- en communieviering

 

Voorganger

Pastoraal werker W. van Reen

Koor

Gemengd Zangkoor

Intentie

Voor allen die in zieken-, verzorg- en verpleeghuizen verblijven  

Dinsdag

17 oktober 2017

 

18.45 uur

Rozenkransgebed

Kapel

aansluitend

Woord- en communieviering

 

Voorganger

Diaken J. van Steenoven

Intentie

Jaargetijde Johannes van Overveld echtgenoot van  Maria van Oers

Overleden ouders  Antonius Bartels en Catharina Suijkerbuijk

Gedenken wij in onze gebeden

Margaretha Bastianen weduwe van Jos Clarijs