Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Men kan in het parochiesecretariaat terecht voor allerlei parochiële zaken; zoals het inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart.

E-mail : secretariaat@mariaboodschap-zegge.nl

Boodschappen en misintenties

Boodschappen kunnen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat.
Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt.
Misintenties op dinsdagmorgen voor 9.30 uur inleveren bij het secretariaat.
Dit moet tijdig gebeuren in verband met plaatsing in de bode.
Ook kunnen misintenties in een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie ingeleverd worden. De kosten voor een misintentie bedraagt Euro 10,50.