Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Men kan in het parochiesecretariaat terecht voor allerlei parochiƫle zaken; zoals het inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen die de parochie betreft.
Bereikbaar onder telefoonnummer 0165-534905.

E-mail : secretariaat@mariaboodschap-zegge.nl

Boodschappen en misintenties

Boodschappen en misintenties kunnen op maandagmiddag telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat.
Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt.
De misintenties worden in de bode van de volgende week geplaatst.
Ook kunnen misintenties in een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie ingeleverd worden.

De kosten voor een misintentie zijn Euro 10,50
Dit bedrag kunt u overmaken op Bankrekeningnummer NL88 RABO 0144 3156 53