Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Uitvaart

In de parochiekern H.Maria Boodschap kan op verzoek van de familie een uitvaart worden verzorgd in de kerk. De avond voorafgaande aan de uitvaart kan er een avondwake gehouden worden.
De uitvaart kan in overleg met het pastorale team door een priester gedaan worden of door een pastoraal werker.
De avondwake wordt verzorgd door vrijwilligers.

De kosten voor een uitvaartdienst bedragen €  598,00 en voor alleen een avondwake € 300,00
Indien men géén lid is van het parochiefonds.

Zegge heeft een eigen begraafplaats met verschillende mogelijkheden.
   a. begravings in een graf, dieptegraf of dubbelgraf
   b. urn plaatsen in urnenmuur
   c. urn plaatsen in urnengraf
   d. as uitstrooiing op strooiveld

De tarieven 2019 voor de verschillende mogelijkheden zijn:

Tarieven Begraafplaats 2019  
Begraving                        in dieptegraf € 1.525,00
Bijbegraving                    in dieptegraf € 452,00
Begraving                        in dubbelgraf € 1.525,00
Kindergraf                       tot 12 jaar € 1.182,00
Eerste bijzetting             urn in muur € 1.568,00
Tweede bijzetting          urn in muur € 141,00
Eerste bijzetting             urn in graf € 1.568,00
Tweede bijzetting          urn in graf € 141,00
Bijzetting          urn in particulier graf € 70,00
Verlenging 5 jaar € 236,00
Verlenging 10 jaar € 473,00
Uitstrooiing As inclusief naamplaatje € 295,00
Kosten opgraven of ruimen graf € 200,00
Kosten opgraven of ruimen asbus € 75,00