Nieuws
Dinsdag, 12 Juni 2018
Op bedevaart met de nieuwe pastoor
Maandag, 23 April 2018
Onthulling monument
Donderdag, 15 Maart 2018
Verlate Nieuwjaarsreceptie
Woensdag, 24 Januari 2018
Installatie pastoor Hans van Geel
 


Bedevaart naar Maria

Vormsel

Vormsel voorbereidingen

Het Vormsel is na het Doopsel het tweede initiatiesacrament. Het wordt door de bisschop of een door hem aangewezen priester toegediend en bekrachtigt het Doopsel. Door de handoplegging en de zalving smeekt de bisschop de Heilige Geest af over de vormelingen. Zo wordt hun lidmaatschap van de kerkgemeenschap rond Christus bevestigd en krijgen zij ook de opdracht deze mee op te bouwen. Het Vormsel wordt elk jaar toegediend aan kinderen die de basisschool verlaten.
In de weken voorafgaand aan de toediening van het Vormsel worden de kinderen van groep 8 van de basisscholen hierop voorbereid door de werkgroep van de parochie in samenwerking met de leerkracht en de ouders.
De kosten voor het vormsel bedragen € 96,00 als het gezin géén lid is van het parochiefonds.