Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Werkgroepen

In onze parochie zijn vele werkgroepen actief ter ondersteuning van het vele werk wat er gedaan moet worden.
We noemen onderstaande werkgroepen :

Acolieten
Bestuur
Caritas, Collectanten en Communiegroep
Diaconie
Gezinsviering en Kindernevendienst
Heil der Zieken, Huishoudelijke hulp
Kerkbalans, Kerkhof en Onderhoud, Kerkpoetsers, Koperpoetsers, Koren en Koster
Lectoren
Mariawerkgroep,
Nabestaanden in rouw
Parochiebladen
Rozenkransgroep
Vastenactie en Vormsel
Ziekenbezoek en Zonnebloem